[breadcrumb]

اختلال عملکرد جنسی آقایان

  • ناتوانی جنسی

    ناتوانی جنسی و بررسی ۵ علل شایع و موثر در آنچهار شنبه 20, دسامبر 2017

    ناتوانی جنسی چیست؟ ناتوانی جنسی یک بیماری است و درمان ناتوانی جنسی آقایان که به طور مداوم در توانایی فرد برای رسیدنو یا حفظ نعوظ، و یا توانایی برای رسیدن به انزال تاثیر می گذارداین یک شکل از اختلال نعوظ (ED) است چندین عامل موثر برای آن وجود دارداین عوامل عبارتند از: اختلال فیزیکی و احساسیحدود ۵۰ درصد از مردان در سنین ۴۰ تا...
  • fd08ec6a 058c 11e7 a2a9 8cc6a4d5973b 150x150 - اختلال عملکرد جنسی مردان چیست؟

    اختلال عملکرد جنسی مردان چیست؟سه شنبه 21, نوامبر 2017

    اختلال عملکرد جنسی مردان چیست؟ بسیاری از موارد اختلال عملکرد جنسی مردان را می توان با درمان مشکلات ذهنی یاجسمی که باعث آن می شود، تصحیح شود درمان ناتوانی جنسی آقایان شامل موارد زیر است:داروها - داروهایی که با افزایش جریان خون به آلت تناسلی به افزایش عملکرد جنسی کمک می کننداختلال عملکرد جنسی هر گونه مشکل جسمی یا روحی است که...