[breadcrumb]

شایعترین عفونت سرماخوردگی

  • 000000000000000 150x150 - درمان سرماخوردگی و علائم بیماری

    درمان سرماخوردگی و علائم بیماریچهارشنبه ۲۴, آبا ۱۳۹۶

    درمان سرماخوردگی ، سرماخوردگی یک بیماری عفونی ویروسی است که سیستم تنفسی را آلوده می کند شایعترین عفونت سرماخوردگی در انسان، عمدتا ناشی از کرونا ویروس یا رینوویروس است بدن انسان هرگز قادر به ایجاد مقاومت در برابر تمام ویروس هایی که می توانند سرماخوردگی را ایجاد کنند نیست به همین دلیل سرماخوردگی بسیار رایج است سرماخوردگی در...