[breadcrumb]

گرفتگی بینی

  • آنفولانزا و علائم بیماریسه شنبه ۲۱, آذر ۱۳۹۶

    آنفولانزا میانگین آنفولانزا در هر سال حدود 3 تا 5 میلیون مورد و 250 هزار تا 500 هزار مرگ درسراسر جهان ایجاد می کند مهمترین بیماری واگیردار آنفولانزا درسال 1918، تا 50 درصد جمعیت جهان را آلوده کرد و باعث مرگ 20 تا 50 میلیون نفر در سراسر جهان شداستفاده از داروهای ضد ویروسی می تواند شدت بیماری را کاهش دهددر حال حاضر سالانه واکسن ها...