[breadcrumb]

گلودرد

  • آنفولانزا و علائم بیماریسه شنبه ۲۱, آذر ۱۳۹۶

    آنفولانزا میانگین آنفولانزا در هر سال حدود 3 تا 5 میلیون مورد و 250 هزار تا 500 هزار مرگ درسراسر جهان ایجاد می کند مهمترین بیماری واگیردار آنفولانزا درسال 1918، تا 50 درصد جمعیت جهان را آلوده کرد و باعث مرگ 20 تا 50 میلیون نفر در سراسر جهان شداستفاده از داروهای ضد ویروسی می تواند شدت بیماری را کاهش دهددر حال حاضر سالانه واکسن ها...
  • سرماخوردگی و عواملی که باعث آن می شوندسه شنبه ۱۶, آبان ۱۳۹۶

    سرماخوردگی شایع ترین بیماری عفونی است سرماخوردگی دلیل غیبت از مدرسه بیش از هر بیماری دیگری استاغلب نوجوانان بین دو تا چهار بار در سال دچار این بیماری می شوند چه عواملی باعث سرماخوردگی می شوند؟؟ بیشترین سرماخوردگی ها توسط ویروسی به نام rhinoviru e که در قطرات نامرئی درهوایی که تنفس می کنید و یا در چیزهایی که شما لمس می کنید...